Kvorning vandværk

Brugervejledning til din vandmåler

 

MULTI CAL® 21 er en elektronisk vandmåler uden bevægelige dele. Måleren kræver ikke vedligehold og kan fjernaflæses af vandforsyningsselskabet. 

Målerens display viser vandforbruget. De store cifre angiver kubikmeter vand, og de små cifre angiver liter (i eksemplet til højre er målerstanden 587,263 m3). 

Den grafiske flowindikator i venstre side angiver med fem små trekanter, om der løber vand gen­nem måleren. Når vandet står stille, er trekanterne slukket. Nederst til højre i displayet blinker to små firkanter skiftevis, hvilket betyder, at måleren er aktiv. 

Via en række infokoder kan måleren også nederst i displayet informere om usædvanlige forhold i vand­forbruget. En aktiv infokode blinker med et af ordene: "LEAK", "BURST", "DRY", "REVERSE", "TAMPER". Koderne har følgende betydning.

 

Infokode  Betydning
LEAK Vandet har ikke stået stille i måleren i mindst en sammenhængende time i løbet af de sidste 24 timer. Det kan være tegn på en utæt vandhane eller toiletcisterne. 
BURST Vandstrømmen har overskredet en forprogrammeret grænse i mindst 30 minutter, hvilket kan være tegn på et sprængt rør. 
DRY Måleren er ikke vandfyldt. 
REVERSE Vandet løber den forkerte vej gennem måleren. 
TAMPER Forsøg på snyd. Måleren er ikke længere gyldig til afregningsformål. 

 

Infokoderne ''LEAK", "BURST", "DRY" og "REVERSE" slukker automatisk, når be­tingelserne for aktiveringen ikke længere er til stede. Med andre ord, "LEAK" forsvinder, når vandet har stået stille i en time, "BURST" forsvinder, når forbruget falder til normalt forbrug, "REVERSE" forsvinder, når vandet løber den rigtige vej, og "DRY" slukker, når måleren er vandfyldt.

"TAMPER" vil dog forblive tændt, hvis der har været forsøg på snyd. 


Måleraflæsning

 

Ved indberetning af bimålertal benyt venligts denne formular: Bimåler

Vi skal have denne indberetning inden 5. januar, da vi skal indberette til kommunen

 

Vandets hårdhedsgrad: 9.7º dH


Senest målt den: 29-11-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt