Kvorning vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1428545 2018-10-16 08:40:00 Køkken
Kvorning Møllevej 17
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre Eurofins Danmark A/S 835-2018-80613402 Køkken


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Carbon, organisk, NVOC 0,750 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

Chlorid 20,000 mg/l 250,000 1,000 SM 17 udg. 4500

Farvetal-Pt 3,400 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 0,130 mg/l 1,500 0,050 SM 17 udg. 4500

Jern 0,045 mg/l 0,200 0,010 ICP-AES, SM3120

Mangan 0,004 mg/l 0,050 0,002 DS/ISO 17294-2

Natrium 11,000 mg/l 175,000 0,100 DS/ISO 17294-2

Nitrat <0,300 mg/l 50,000 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit <0,001 mg/l 0,100 0,001 SM 17 udg. 4500

Sulfat 40,000 mg/l 250,000 0,500 SM 17 udg. 4500

Turbiditet 0,590 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2

Kimtal ved 22 grader <1,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 37,000 mS/m 30,000 0,100 DS/EN 27888

Temperatur 13,900 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,400 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer:

Aluminium 0,950 µg/l 100,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Antimon <0,200 µg/l 2,000 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 0,890 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Bly 0,210 µg/l 5,000 0,025 DS/ISO 17294-2

Bor 12,000 µg/l 1.000,000 1,000 DS/ISO 17294-2

Cadmium <0,003 µg/l 2,000 0,003 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,030 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 1,000 DS/EN ISO 14403

Kobber 4,800 µg/l 100,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobolt (Co) <0,040 µg/l 5,000 0,040 DS/ISO 17294-2

Kviksølv <0,002 µg/l 1,000 0,002 Atomfluorescens

Nikkel <0,030 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

Selen <0,050 µg/l 10,000 0,050 DS/ISO 17294-2

Zink 6,600 µg/l 100,000 0,300 DS/ISO 17294-2


Måleraflæsning

 

Ved indberetning af bimålertal benyt venligts denne formular: Bimåler

Vi skal have denne indberetning inden 5. januar, da vi skal indberette til kommunen

 

Vandets hårdhedsgrad: 9.1º dH


Senest målt den: 25-10-2021


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt


Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies