Kvorning vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1542371 2019-09-30 10:40:00 Afgang vandværk
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80687764 Afgang vandværk


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium 0,009 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Calcium 65,000 mg/l 0,500 ICP-AES, SM3120

Carbon, organisk, NVOC 0,970 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Carbondioxid, aggr. <2,000 mg/l 2,000 DS 236

Farvetal-Pt 3,100 mg Pt/l 1,000 DS/EN ISO 7887

Hydrogencarbonat 146,000 mg/l 3,000 DS 9963

Jern 0,180 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Magnesium 2,000 mg/l 0,100 ICP-AES, SM3120

Mangan 0,074 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Methan <0,005 mg/l 0,005 GC, FID

Nitrat <0,300 mg/l 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit 0,002 mg/l 0,001 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold 9,600 mg/l 0,100 DS/EN 5814

Sulfid-S <0,020 mg/l 0,020 DS 278

Turbiditet 1,300 FTU 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia.coli <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 1,000 ISO 7899/2

Kimtal ved 22 grader 25,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer:

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

AMPA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Aldrin <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin, desethyl- <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin, desisopropyl- <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Dieldrin <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Diuron <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Heptachlor <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

MCPA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl-M <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid (DMS) <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre:

Hårdhed, total 9,600 grader dH 0,100 ICP-AES, SM3120

Konduktivitet 34,000 mS/m 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 9,900 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,900 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


:

1H,1H,2H,2H- Perfluoroctansulfonsyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Perfluorbutansulfonsyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,001 µg/l 0,000 DIN 38407-42


Måleraflæsning

 

Ved indberetning af bimålertal benyt venligts denne formular: Bimåler

Vi skal have denne indberetning inden 5. januar, da vi skal indberette til kommunen

 

Vandets hårdhedsgrad: 9.1º dH


Senest målt den: 25-10-2021


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt


Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies