Kvorning vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1552864 2020-01-31 13:10:00 afg. vandværk
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80790787 afg. vandværk


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Farvetal-Pt 3,100 mg Pt/l 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern 0,260 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Turbiditet 1,700 FTU 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Kimtal ved 22 grader <1,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 34,000 mS/m 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

pH 7,800 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Måleraflæsning

 

Ved indberetning af bimålertal benyt venligts denne formular: Bimåler

Vi skal have denne indberetning inden 5. januar, da vi skal indberette til kommunen

 

Vandets hårdhedsgrad: 9.7º dH


Senest målt den: 29-11-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt